Shaggy Sheep

Tours of Wales

Wales The Tours What to bring Accommodation Food About Us
Booking Departure info Jump on-Jump Off Small print Win A Trip Comments
           
London Pub Crawl     All-Wales Dragon Merlin Weekend Tailor-Made

Croeso - Welcome To Celtic Wales

'The land of my fathers is dear unto me. Old land where the minstrels and poets are honoured and free'    

'Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi. Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri'  (Welsh National Anthem)

Estynnir croeso mawr i chi wrth Shaggy Sheep i wlad y gn,  rhyfeddol a syfrdanol, sef Cymru. Cewch eich syfrdanu gan y cestyll, afonydd mynyddoedd di- ri , amgueddfeydd, traethau gln hir, tafarndai unigryw ac enwog a gwerin angerddol a chroesawgar.

Yn wahanol i unrhyw daith arall , cymerai Shaggy Sheep fantais o'r ardaloedd gwledig rhagorol gan drefnu nifer o weithgareddau anturus - mae digonedd o fwynhd yn yr awyr agored iach ar gael yng Nghymru!

Un o'r atyniadau i gymru i't teithiwr yw ei agosrwydd at Llundain. mae'n galluogi Shaggy Sheep i gynnig taith cyfforddus a phrofiad byw o Gymru a'r hyn sydd gan y Cymry i'w gynnig.

 Os am deithio o amgylch Cymru fel y mynnwch rydym yn gweithredu gwasanaeth 'Jump on - Jump Off", sydd yn eich caniatau i ymuno 'r bws ar unrhyw adeg a mwynhau'r prydferthwch a llonyddwch y wlad sydd yn gweddi i rhaglen eich taith.

Mae pawb sy'n ymweld 'r wlad yn ei charu hi a'r bobl. Rydym fel Cymry yn groesawgar, angerddol ac yn perthyn i hunaniaeth gref. Meddianwn hanes gyfoethog a gaiff ei hadlewyrchu yn y  nifer o'r atyniadau hanesyddol sydd wedi eu gwasgaru ar hyd y wlad. Wrth i chi fwynhau'r daith gyda ni allwch flasu'r bywyd Cymreig gyda thamaid o fara lawr i frecwast a chawl cynnes i swper.

Amrywia'r tirlun yng Nghymru o fynyddoedd gwynion y Gogledd i fynyddoedd afraid a 'duon' y De.

 

Symbolau - Cennin pedr, Cenhinen , Y Ddraig Goch.
Prif Ddinas - Caerdydd - poblogaeth 265,000
Poblogaeth dynol - 2,900,000
Poblogaeth defaid - 10,200,000
Y ffordd orau o deithio o gwmpas - Shaggy Sheep

 Felly - dech i ni gael dangos y wlad hyfryd hon i chi .... wnewch chi fyth ddifaru!!!

Travel just 2.5 hours from London you enter a new country with quite a different culture. Shaggy Sheep welcomes you to the mystical and wonderful 'land of song' known as Wales. We have castles, rivers, legends, snowy mountains, museums, long, clean beaches, quaint pubs and beautiful passionate locals coming out of our ears ! Come and travel along the back roads too, where coaches dare not travel !

Shaggy Sheep take advantage of the amazing countryside and run numerous adventure activities on the trips, unlike other tours - Wales is about enjoying the outdoors !

One of the attractions of Wales to the traveller is its proximity to London, it enables Shaggy Sheep to offer you a comfortable tour and get a real taste of what Wales and the Welsh have to offer.

If you wish to travel around Wales at your own pace then we operate a 'Jump On-Jump Off' service allowing you to get on and get off when you please and enjoy the tranquillity and beauty of Wales to your own schedule.

Everyone who visits our country love it, and the people within - the Welsh have a very strong sense of identity, We are passionate, warm and very hospitable. We have a very rich history which is reflected in the many historical attractions that scatter the country. Whilst on the tour you can taste some Welsh flavours with laverbread for breakfast and cawl for dinner.

The landscape of Wales is truly diverse from snow-capped mountains in the North to undulating hills and bare, 'black' hills to the South.

National symbols - Daffodil, Leek, Welsh Dragon
Capital City
- Cardiff - population 265,000
Human population
- 2,900,000
Sheep population
- 10,200,000
Best way to get around
- Shaggy Sheep of course !

So come with us and let us show you our wonderful country...You won't regret it !

 

Click on the banners for more about Wales

Surf & Weather Report - Click Here

Our Tours - Click Here

Need to watch Wales on film ? Try these movies out....

The Englishman Who Went Up A Hill But Came Down A Mountain - based & filmed in Wales starring Hugh Grant

Twin Town - based & filmed in Cardiff, Wales starring Rhys Evans

Human Traffic - based & filmed in Cardiff, Wales

How Green Was My Valley - based on Wales, filmed in USA

Shaggy Sheep - Home